DNS metoda Praške škole, temelji se na neuro-razvojnim aspektima motoričke kontrole s ciljem otklanjanja različitih oblika disfunkcija i kompenzacija te uspostavljanja efikasnih obrazaca kretanja. Naime, u najranijim fazama razvoja djeteta nervni sistem kreira motorički program koji kontroliše posturu, hodanje i sveukupno kretanje. Kroz život, kao posledica djelovanja različitih sila, loše naviknutih obrazaca te drugih činilaca, ta najranija motorička razvijenost se gubi, te se povoljni obrasci kretanja zamjenjuju nepovoljnima. Sve to rezultira lošim držanjem, neekonomičnim kretanjem, smanjenim nivoom energije a na kraju i hroničnim bolovima i povredama.

Stoga DNS primjenjuje specifična kretanja koja pripadaju određenoj fazi neuro-motoričkog razvoja, kroz koje ponovo uči temeljne obrasce kretanja i povećava nivo motoričkog statusa. Na taj način se stvaraju uslovi za dalji siguran razvoj kompleksnijih motoričkih sposobnosti kao i za primjenu intenzivnijih treninga.

Osnovni fokus DNS metode je stabilizacija trupa kroz korektan mehanizam disanja uz kreiranje intra-abdominalnog pritiska. Pri tome se stvaraju uslovi za funkcionalno centriranje svih zglobova i okolnosti u kojima ekstremiteti mogu razviti svoju optimalnu i sigurnu mobilnost te jačinu i snagu.

DNS metoda obuhvata specifične dijagnostičke, terapijske i trenažne protokole namijenjene rehabilitaciji i post-rehabilitaciji, rekreaciji i sportu. Kao rekreativni program primjenjuje se u prevenciji povreda, optimizaciji kretanja, kao podrška drugim rekreativnim programima, ali i kao trajno modifikovani oblik korektivne gimnastike.

DNS je namjenjen:

  • muškarcima i ženama nezavisno o dobu i fizičkoj spremnosti
  • rekreativcima koji žele poboljšati posturu, kvalitet kretanja, stabilnost i mobilnost svih zglobova
  • sportistima kao prevencija sportskih povreda
  • osobama u rehabilitaciji s ciljem što brže integracije u svakodnevnom funkcionisanju kao i podrška u bržem oporavku