Za određivanje ciljeva treninga važno je imati uvid u stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportiste pa je tako za savremeni pristup vrhunskom sportu nužna dijagnostika. Zbog toga je bitno utvrđivati i pratiti morfološke, biohemijske, biomehaničke, motoričke, socijalne i psihičke pokazatelje stanja treniranosti. Dijagnostika je temelj planiranja i programiranja svakog treninga i samo uz pomoć nje možemo saznati nivo sposobnosti kod sportiste odnosno njihov deficit koji moramo unaprijediti kako bi sportista bio na vrhunskom nivou.

Takođe dijagnostika je jako bitna i u prevenciji povreda na način da se temeljem dobijenih informacija o mogućim posturalnim, mišićnim ili biomehaničkim deficitima kreiraju individualni prevencioni programi, kojima se smanjuje mogućnost povrede sportiste te sposobnost brže regeneracije.

Dijagnostika u sportu uključuje inicijalno testiranje koje je nužno za kreiranje trenažnog programa ali i tranzitivna i finalna mjerenja kojima se utvrđuje napredak sportiste i uspješnost programa.

Dijagnostika u Body & Mind studiju je cjelovit system koji objedinjuje više metoda kojima dobijamo kompletnu sliku o funkcionisanju tijela sportiste te na temelju dobijenih rezultata planiramo i programiramo individualizovati trenažni program.

PROGRESSIVE® sportska dijagnostika uključuje:

 • Antropološka mjerenja
 • Mjerenje laktata
 • Statička i dinamička posturalna mjerenja
 • Biomehaničku analizu
 • Dijagnostiku mehanike hoda i trčanja
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization testove/ DNS
 • Neurokinetička testiranja/ NKT
 • Functional Movement Screening / FMS
 • PROGRESSIVE® baterije testova za procjenu motoričkih sposobnosti
 • EMG
 • Testiranje kognitivnih sposobnosti WittySem sistemom
 • OptoGait sistem

Na temelju dobijenih rezultata izrađuje se dijagnostički nalaz i u skladu sa njim individualizovani prevencioni protokol i trenažni program, a sve u skladu sa periodom u sezoni sportiste, njegovim mogućnostima i ciljevima.

Uz kreirani program svaki sportista se edukuje na način da razumije smisao i svrhu programa te precizno i tačno izvođenje svih segmenata istog. Motorički edukovan i opismenjen sportista postaje samostalan i kompetentan, što doprinosi njegovom zdravlju i sportskom nastupu.

Body & Mind Studio pionir je ovakvog, na analizi temeljenog, individualnog pristupa, koji u sebi nosi visoko vrijedan edukacioni pristup. Upravo zbog toga prvi smo izbor velikom broju profesionalnih i vrhunskih sportista.

Pored naših sportista, ova je usluga dostupna svima koji žele dobiti uvid u svoje trenutno stanje, kako bi na temelju dobijenih rezultata kreirali efikasan sistem kondicione pripreme.