Dolje su navedene osnovne informacije vezane za ispite. Svi ostali detalji vezani za ispit polaznicima će biti objašnjeni tokom svakog seminara.

U slučaju da imate pitanja vezanih za ispit kontaktirajte naš edukativni centar ili potražite odgovore na www.stottpilates.com pod linkom Education – Exam FAQ.

 1. Potrebno je položiti pismeni i usmeni ispit za dobijanje STOTT PILATES® sertifikata.
 2. Ispite je moguće polagati u Body&Mind Edukacionom Centru ili u bilo kojem STOTT-ovom edukacionom centru u svijetu (LTC ili Hosting centri – ako tamo dolazi ovlašteni edukator). Ispite je potrebno prethodno najaviti ili se za njih određuju datumi unaprijed. Svaki se student može prijaviti da bude “tijelo” na nekom od ispita te time iz prve ruke steći iskustvo ispita prije nego što i sam na njega izađe.
 3. Ispit se mora položiti u roku od 6 mjeseci nakon odslušanog seminara. U slučaju da je prošlo više od 6 mjeseci od seminara, potrebno je odslušati određeni broj privatnih konsultacija sa IT-om (ovlaštenim STOTT PILATES® edukatorom). Za Mat ili Reformer ispit potreban je bar 1 sat, za Mat + Reformer 1-2 sata, a za full 2-3 sata privatnih konsultacija, koji se posebno plaćaju.
 4. Moguće je polagati posebno ispite Mata ili Reformera, kombinovani ispit Mat + Reformer ili full Mat + Reformer + CCB (Cadillac, Chair, Barrels)
 5. Za sve navedeno moguće je polagati samo level 1 (osnovni i srednji stepen), samo level 2 (napredni stepen), ili oba levela zajedno (level 1 i 2)
 6. Vrijeme trajanja i struktura praktičnog (usmenog) dijela ispita su strogo određeni. Samo Mat ili Reformer usmeni ispit traje 1 sat, Mat + Reformer ispit traje 1 sat i 30 minuta, dok full traje 2 sata.
 7. Svaki student MORA donijeti na ispit ispunjene liste obzervacijskih i praktičnih sati. Bez ovih listi student ne može pristupiti ispitu.
  – Obzervacijski sati se odnose na gledanje STOTT PILATES® DVD-jeva pri čemu se na liste upiše broj gledanih sati, a moguće ih je gledati i upisati više puta. Obzervacijski sati takođe se odnose na ovlaštenog STOTT PILATES® edukatora (Instructor Trainera) koji se mora potpisati na obzervacijsku listu.
  – Praktični sati odnose se na određeni broj vođenih sati u svojstvu trenera, nezavisno da li je student za to bio plaćen. Klijenti koje je student trenirao u svojstvu trenera treba da se potpišu na listu praktičnih sati.
  – Obje liste moraju biti ispunjene skladno broju obzervacija i prakse, a koji su definisani za svaki seminar posebno.
 8. Pismeni dio ispita pokriva sadržaj STOTT PILATES® metode u cjelosti: smisao vježbi, modifikacije i sve razloge za modifikacije, biomehaničku analizu vježbi, razumijevanje 5 principa, tačan redosled vježbi, različite posturalne tipove i programe koji su im namjenjeni, prepoznavanje mišića, itd.
  – Praktični/usmeni dio ispita pokriva: posturalnu analizu, definisanje fokusa programa i programiranje skladno posturi, praktično objašnjenje 5 osnovnih principa (teorija i vježbe), program vježbanja. Ocjenjuje se svaki segment praktičnog dijela posebno, a vezano za program vježbanja ocjenjuju se odabir vježbi, adekvatne modifikacije, instruktorske vještine i ponašanje. Studenti rade posturalnu analizu na “tijelu” drugog studenta te na njemu vode trening kojim se pokriva praktični dio ispita. “Tijelo” može biti isključivo student koji je i sam odslušao isti ispit.
 9. Rezultati ispita stužu mejlom, 4-6 sedmica od ispita, pravo iz Toronta. U slučaju da student ponovo polaže ispit ili jedan njegov segment, isti mora polagati u roku od 6 mjeseci od prethodnog polaganja. Ponovno polaganje ispita ili jednog njegovog dijela ponovo se plaća (po nešto nižim cijenama).
 10. Cijene ispita nisu uključene u cijenu seminara.
 11. Privatne konsultacije drži Instructor Trainer (IT), a trajanje jednog termina konsultacija je 60 minuta. Cijena je 80 EUR.
  Temu može izabrati student ali je treba najaviti. Ovi se sati mogu koristiti u svrhu ličnih konsultacija po potrebi studenta, kako ispunjavanje uslova za izlazak na ispit ako je rok od šest mjeseci prošao, i kao način za obnavljanje CEC bodova.
 12. Uz obavezne STOTT PILATES® priručnike za svaki od segmenata metode preporučuje se gledanje STOTT PILATES® DVD izdanja koja pokrivaju ukupnost metode na podlogama, na podlogama uz rekvizite, i na mašinama, a uz svaki glavni DVD se nalazi i DVD sa modifikacijama i poželjnom instruktorskom verbalizacijom.
  Uz različitu literaturu iz područja anatomije i biomehanike, STOTT PILATES® preporučuje učenje iz knjiga: Andrew Biel – Trail Guide to the Body; Bryan Edwards Publishing – Muscle Flash Cards; koje se mogu poručiti i preko amazon.com sajta. Jedino se za seminar ISP lista preporučene literature znatno uvećava.
 13. Nakon dobijenog sertifikata svaki student je obavezan na godišnje ažuriranje licence, obnavljanjem CEC bodova. Obnavljanje CEC bodova moguće je učiniti putem učestvovanja na nekom drugom STOTT PILATES® seminaru ili radionicama (kod svakog seminara i radionice je upisano koliko CEC bodova nosi), kroz privatnu edukaciju sa IT-om (zavisno od odabira teme i broju sati dobijaju se CEC bodovi). Za ažuriranje licence potrebno je minimalno 0,6 CEC bodova godišnje. Smisao ovog pravila je da se instruktori kontinuirano edukuju te ostanu u vezi sa razvojem nauke i struke. Jedino tako se održava kvalitet instruktorskog posla i čuva zlatni standard rada koji predstavlja STOTT PILATES®.

  SERTIFIKAT:

 14. Polaznici koji odslušaju seminar(e) i polože ispit(e), steći će znanje i titulu jedne od najpriznatijih internacionalnih Pilates škola. STOTT PILATES® sertifikati su međunarodno priznati i vrijede u cijelom svijetu. Nakon dobijenog sertifikata svaki trener će biti naveden na STOTT PILATES® međunarodnoj listi sertifikovanih trenera i to sa kontaktom, adresom gdje radi, uz jasan opis sertifikata koji posjeduje. U slučaju neobnavljanja CEC bodova, STOTT PILATES® sklanja ime instruktora se sa liste što znači da je instruktor izgubio pravo da se zove i reklamira kao STOTT PILATES® instruktor, nema međunarodnu validnost, a svako nedopušteno korištenje ove titule može rezultirati tužbom.
  STOTT PILATES® student nakon odslušane edukacije može se nazvati STOTT PILATES® Trained Instructor (trenirani instruktor), dok se nakon položenog ispita smije nazivati STOTT PILATES® Certified Instructor (sertifikovani instruktor).
  STOTT PILATES® Instructor Trainer (IT) je edukatorska titula koja se odnosi na posebnu kategoriju međunarodno ovlaštenih trenera edukatora iza koje stoji poseban sistem edukacije, ispita i provjera.
 15. Svaki STOTT PILATES® Sertifikovani Instruktor ima legitimitet u vođenju Pilates treninga, stiče niz prava i pogodnosti matične škole, ali i mogućnost zaposlenja u struci u cijelom svijetu.