Uskoro ćete u Body&Mind studiju moći da koristite različite terapijske programe, koji su prilagođeni individualnim potrebama klijenta i temeljeni na ulaznoj anamnezi i dijagnostici.