Pilates metoda, izvorno zvana kontrologijom, predstavlja inteligentan sistem vježbi koji je danas sastavni dio mnogih rekreativnih i rehabilitacionih programa te kondicione pripreme sportista. Iako u sebe integriše elemente yoge, zen-meditacije, borilačkih vještina i gimnastike, Pilates predstavlja jedinstven koncept treninga.

Pilates pripada metodama funkcionalnog fitnesa, čije osnovno načelo je angažovanje lokomotornog sistema sa ciljem optimalnog funkcionisanja tijela u svakodnevnim aktivnostima. Polazeći od integracionog pristupa tijelu, Pilates aktivira sve slojeve mišića na način da primarno aktivira duboke stabilizacione, a potom više površinske grupe. Kao cjelovit koštano-mišićni program, osim što jača muskulaturu korigujući mišićni disbalans i posturu, doprinosi većoj stabilnosti i mobilnosti zglobova. Izmjenjujući različite vrste mišićnih kontrakcija, višezglobnim i višeravanskim kretnjama, Pilates povećava snagu, mišićnu izdržljivost, fleksibilnost, balans, koordinaciju, propriocepciju i kinestetiku te je vrijedan korektiv biomehanike tijela.

Zadnjih dvadeset godina Pilates metoda doživjela je mnoge promjene, mijenjajući svoje tradicionalne postavke skladno novim saznanjima o tijelu i pokretu.

Osavremenjivanje metode uticalo se na njenu raširenost i primjenjivost te je danas sastavni dio kondicione pripreme mnogih sportista, s ciljem prevencije sportskih povreda i poboljšanja sportskog nastupa. Tako su savremene Pilates metode zauzele vodeće mjesto u kineziterapiji i kondicionoj pripremi te su danas nezobilazan dio treninga mnogih sportskih timova i pojedinaca (NBA, NFL, MLB, NHL, sestre Wiliams, Kobe Bryant, Lebron James, AC Milan…).

Zbog uticaja na stabilnost torza, a time i na efikasniju distribuciju energije te pravilnije i preciznije pokrete, zbog pažnje koju daje ekscentričnim fazama kontrakcije mišića, zbog doprinosa povećanju opsega pokreta svih zglobova na siguran i kontrolisan način, zbog udjela asimetričnih i trodimenzionalnih kretanja, pliometrijskih vježbi te vježbi koje doprinose nervno-mišićnoj koordinaciji, savremeni Pilates nezaobilazan je doprinos vrhunskom sportu, a što potvrđuju mnoga istraživanja u SAD i Kanadi.

 

Program dizajn za svaki sport posebno

Odabir Pilates vježbi u kondicionoj pripremi izvodi se po prirodi sporta i nivou mišićnog disbalansa sportiste. Ipak, u većini slučajeva će prva faza u programiranju treninga biti jačanje core-a (centra tijela), jer će njegova stabilnost osigurati solidnu bazu za brze, snažne i sigurne akcije ruku, nogu i trupa, pritom sprečavajući povrede. U drugoj fazi se pristupa vježbama koje razvijaju punu stabilnost i mobilnost kičme, a time doprinose razvoju njenog rotacionog potencijala, važnog segmenta u mnogim sportovima. Kontrolisana periferna mobilnost, koja dolazi u trećoj fazi, temeljena na specifičnim zahtjevima sporta, osiguraće sportistima kvalitet pokreta, čak uz dodatak brzine. Nakon inicijalnog jačanja core-a te mobilizacije zglobova, program nastavlja s dodatnim jačanjem centra i periferije, uz dinamičnije i složenije vježbe koje će, osim mišićne izdržljivosti, imati za cilj dodatno izazivati koordinaciju, balans i dinamičku stabilnost.

Najvažniji segment Pilates vježbi i programa jeste pravilno pozicioniranje svih segmenata tijela u pokretu te kontrola tijela tokom izvođenja istog, čime se povećava efikasnost lokomotornog sistema.

 

Dobrobiti upliva Pilatesa u kondicionu pripremu

Sve je veći broj sportskih trenera koji navode core-trening kao nezaobilazan dio treninga brzine, agilnosti i eksplozivnosti, a upravo je esencija Pilatesa jačanje core-a (mišića abdomena, leđa i karlice). Prisutnost Pilatesa u kondicionoj pripremi doprinosi kvalitetu pokreta sportiste i njihovoj pravilnoj biomehanici, što znači da se željeni mišići “pale” pravilno i na vrijeme. Pilates program, baziran na posebnosti određenog sporta, spriječiće sportske povrede te će direktno uticati na kvalitet izvedbe sportiste, pri čemu je nužno i preporučljivo korištenje Pilates sprava.

Stott Pilates® u kondicijskoj pripremi:

  • popravlja mehaniku disanja i ekspandira dah
  • podstiče adekvatno paljenje mišića i koriguje biomehaniku tijela
  • optimizuje mobilnost i stabilnost svih zglobova skladno njihovoj strukturi i funkciji
  • spriječava povrede
  • optimizuje funkciju unutrašnje i vanjske jedinice core-a
  • povećava snagu, mišićnu izdržljivost, fleksibilnost, koordinaciju, balans i propriocepciju
  • povećava preciznost kretanja te povezanost daha i pokreta
  • regeneriše

Važnost edukacije trenera i otvorenosti sistema

S obzirom na važnost pozicioniranja svakog segmenta tijela u Pilates pokretima, na njihovu preciznost i detaljnost, nužan uslov učinkovitosti u kondicionoj pripremi jeste obuka trenera. Naime, Pilates je poseban i složen sistem koji neće imati svoju svrhu ako se izvodi površno. Stoga i ne čudi činjenica da se u mnogim stranim sportskim klubovima, uz kondicione trenere, nalaze i Pilates treneri, zaduženi za taj segment pripreme sportiste. Jedino duboko poznavanje metode, specijalizacija Pilatesa u vrhunskom sportu i primjena svih sprava daje trenerima adekvatan alat u radu sa sportistima. Znanje, iskustvo i vještina svakog Pilates trenera koji je završio sveobuhvatnu Pilates obuku, potvrđuje se sertifikatom. Dugi niz godina specijalističkog edukovanja i prakse trenera tek su prvi važan segment u doprinosu Pilatesa vrhunskom sportu. Naime, ukupna opremljenost studija Pilates spravama i rekvizitima je drugi neophodan uslov, koji će uticati na realno sprovođenje trenerskog znanja, a time i vještinu sportiste. Otvorenost sportskih sistema novim načinima treninga koji direktno utiču na igračke sposobnosti sportiste, preduslov su primjene Pilatesa u kondicionoj pripremi. Kako potvrđuje međunarodna praksa, primjena Pilatesa u vrhunskom sportu se itekako isplatila.

Izjava glavnog kondicijskog trenera hrvatske rukometne reprezentacije i rukometnog kluba PPD Zagreb Igora Blažinčića o Pilatesu u kondicionoj pripremi:

“Dugogodišnjim treniranjem drugih i samoga sebe susreo sam se sa mnogim trenažnim sustavima, ali niti jedan me nije toliko fascinirao kao STOTT PILATES®. Oduvijek sam mislio kao i mnogi muškarci da je to trening namjenjen ženama sve dok se nisam prvi put susreo sa Reformerom. Jednom riječju SAVRŠENSTVO. Trening koji me istovremeno isteže i jača. Mislio sam da tako nešto ne postoji i uvijek sam maštao o takvom treningu. Nakon svakog treninga osjećam se kompaktnije, stabilnije, mobilnije, čvršće i snažnije.

Puno mi je pomogao u boxu, sve pokrete izvodim puno jednostavnije bez bolova u leđima koji su me pratili čitav život. Jednostavno nisam niti sanjao da postoji sustav koji ide toliko duboko i koji apsolutno ništa ne prepušta slučaju. Preporučio bih ga doslovno svima bez obzira na spol i razinu treniranosti jer je to ulog u zdravlje za čitav život.

Ljubav koja se dogodila na prvi pokret traje i danas i trajati će cijeli život jer mi je Pilates obogatio život u svakom aspektu kako u poslu tako i u privatnom životu”.