REFORMER

Osnovna Pilates sprava je Reformer. Specifična je po pokretnoj podlozi, oprugama opterećenja te drugim dodacima. Nestabilna baza oslonca podstiče mišiće na kvalitetniju aktivaciju, a opruge pritom osiguravaju povoljno opterećenje čime upotpunjuju izazov vježbi. Kroz više od stotinu vježbi i varijacija koriste se različite mogućnosti pozicioniranja tijela na spravi. Tako se kroz ležeće, sjedeće, klečeće i stojeće pozicije sa manjom ili većom bazom oslonca zadovoljavaju principi propriocepcije, jača stabilnost centra tijela, i pospješuje kontrolisana periferna mobilnost.

Reformer je omiljen u muškoj i ženskoj populaciji jer osigurava optimalno opterećenje, utiče na povećanje snage i fleksibilnosti, te daje brze rezultate u povećanju mišićnog tonusa cijelog tijela. Posebno se preporučuje u kineziterapiji, kondicionoj pripremi i rekreaciji sa ciljem prevencije povreda, korekcije mišićnog disbalansa, povećanja mobilnosti i stabilnosti te reedukacije kretanja.

SPRING WALL

Spring Wall je Pilates sprava specifična po stabilnoj, vertikalnoj drvenoj podlozi, postavljenoj na zidu, sa koje se povlače opruge različitih otpora, namjenjene jačanju cjelokupne muskulature tijela. Kako se radi o direktnom otporu, bitna je kontrola i preciznost svih pokreta. Zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti, omiljena je među pripadnicima muškog pola.

Na ovoj spravi se izvode vježbe za cijelo tijelo, i to ležeći, sjedeći, klečeći i stojeći, a može se kombinovati sa drugim Pilates spravama i rekvizitima. Ima veliku primjenu u rekreaciji i kondicionoj pripremi sportista.