U današnje vrijeme kada su zahtjevi vrhunskog takmičarskog sporta sve veći i kada se od sportista traži da budu gladijatori sportskog terena, kondiciona priprema zauzima važno mjesto u njihovoj kompletnoj pripremljenosti.

Kondiciona priprema predstavlja skup trenažnih postupaka za razvoj i održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti sportiste, morfoloških karakteristika te pozitivnog zdravstvenog statusa.

Savremena kondiciona priprema u Body & Mind Studiju uključuje niz metodologija i tehnologija dijagnostike i treninga, sa ciljem optimizacije sportskih performansi, očuvanja i unapređenja zdravlja sportiste te povećanje njihovog motoričkog znanja, edukacije i kompetentnosti.

U cilju postizanja vrhunskih rezultata naših sportista, naš sistem kondicione pripreme PROGRESSIVE® je individualizovan, temeljen na dijagnostici te usko povezan sa sportskom specijalizacijom. Takav proces kondicione pripreme, koji uvažava individualno stanje sportiste i specifičnost sporta, osim toga što povećava izdržljivost, snagu, brzinu, agilnost, koordinaciju, ravnotežu itd. , ujedno utiče na smanjenje broja i težine povreda, odgađa reakcije umora, ubrzava proces oporavka te poboljšava ukupnu utreniranost.

Osim što je savremen i kompletan, PROGRESSIVE® sistem je i otvoren sistem koji integriše elemente mnogih metoda, a sve kako bi se na siguran i inteligentan način povećala njegova efikasnost.

Tako je PROGRESSIVE® prvi sistem na ovim prostorima koji integriše savremeni Pilates, Yogu i DNS metodu (Dinamic Neuromuscular Stabilization) u kondicionoj pripremi sportista, sprovodeći ih skladno adekvatnoj periodizaciji s obzirom na takmičarski period sportista. Kao sastavni dio većeg sistema kondicione pripreme, svi modaliteti rada sprovode se u skladu sa dijagnostičkim testovima sportiste, specifičnostima konkretnog sporta i pozicije, a najviše u svrhu povećanja motoričke kontrole, korekcije kretanja i prevencije povreda.

Kondicionu pripremu u Body & Mind Studiju sprovodi visoko edukovan i specijalizovan tim stručnjaka koji zajednički analiziraju i programiraju kondicione programe i njihove učinke. Kondiciona priprema u Body & Mind Studiju namijenjena je svim kategorijama sportista te svim uzrastima oba pola.

Prednosti PROGRESSIVE® sistema kondicione pripreme:

 • Primjena inicijalne, tranzitivne i finalne dijagnostike
 • Izrada individualizovanih protokola prevencije i trenažnih programa
 • Povećanje svih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti
 • Povećanje motoričke kontrole i korektnih biomehaničkih obrazaca
 • Smanjenje mišićnog disbalansa
 • Poboljšanje morfološkog statusa (npr. povećanje tjelesne mase, smanjenje potkožnog masnog tkiva itd.)
 • Povećanje svjesnosti, motivisanosti, fokusa i zadovoljstva sportiste
 • Jasan uvid u povećanje specifičnih sposobnosti
 • Redukcija broja i težine povreda
 • Ubrzavanje procesa rehabilitacije
 • Ubrzavanje procesa oporavka
 • Najviši nivo pripremljenosti
 • Primjena savremenih sportskih metodologija i tehnologija
 • Edukacija sportiste
 • Kompletna briga o pripremljenosti, zdravlju i kvalitetu života sportiste
 • Osamostaljivanje sportiste

Zbog sadržajnosti i savremenosti PROGRESSIVE® sistema, sportisti Body & Mind Studija postižu vrhunske sportske rezultate. Takođe specifičnost našeg načina rada jeste kreiranje odnosa i pružanje trajne podrške, što svakom sportisti pomaže u ostvarenju potencijala.