Posturalna dijagnostika podrazumijeva analizu statičke i dinamičke posture tijela.

Statička posturalna analiza sprovodi se u stojećem stavu prilikom čega se procijenjuju odnosi između većih segmenata tijela pa tako glave, vrata, trupa, karlice i ekstremiteta ali i između svih zglobova. Gleda se uravnoteženost između spomenutih segmenata tijela, količina napora potrebna za održavanje određene pozicije i količina tonusa mišića.

Statička postura samo je inicijalni uvid u posturalnu sliku pojedinca koju je nužno nadopuniti dinamičkom posturalnom analizom.

Dinamička posturalna analiza uključuje analizu kretanja tijela kroz prostor u različitim položajima a koju ćemo procijeniti kroz niz dinamičkih testova jednostavnih i složenijih kretnih struktura. Dinamička analiza obuhvata i analizu hoda. Dinamičkom analizom dobijamo jasnu sliku o motoričkom statusu klijenta, njegove deficite, sadržaj svih kompenzacija, biomehaničku sekvencu svih temeljnih kretanja te nivo motoričke kontrole.

Dobra statička i dinamička postura pretpostavlja uravnoteženost svih mišićnih grupa te njihov odnos sa pasivnim strukturama tijela tj. sa zglobovima, kostima i ligamentima. Njihov balans je nužan za apsorbciju sila, posebno sile gravitacije i kao takav omogućava efikasno kretanje, kretanje bez bolova sa što manje utrošene energije i zamora mišića. Ujedno takav balans omogućava i optimalnu poziciju a time i funkciju svih unutrašnjih organa, što govori o važnosti posture za zdravlje čovjeka.

Mišićna neravnoteža narušiće uspravno držanje tijela, opteretiće prekomjerno jedne grupe mišića dok će druge inhibirati. Na taj način će se narušiti kvalitet kretanja kao i kvalitet regeneracije tj. oporavka tijela od napora. Različiti posturalni poremećaji zahvatiće primarno kičmu i karlicu ali i druge segmente tijela, dovešće do većeg opterećenja zglobova i drugih pasivnih struktrura. Dugoročno mogu povećati nivo bola u tijelu, uticati na pojavu degenerativnih stanja, bolesti i povreda.

Programi treninga temeljeni na posturalnoj analizi poboljšaće funkionalnost cijelog tijela, sprečiti povrede i pojavu bolnih stanja, omogućiti sigurno intenziviranje treninga, omogućiti razvoj složenijih motoričkih sposobnosti te poboljšati sportski nastup.

Posturalna analiza namijenjena je osobama u rekreaciji, djeci, sportistima a sastavni je dio naših kompleksnijih dijagnostičkih protokola u sportu i rehabilitaciji.

Body & Mind je prvi trenažni studio u Crnoj Gori koji od svog osnivanja provodi programe rekreacije na temelju individualno provedenih inicijalnih posturalnih analiza svih svojih klijenata. Ujedno ova usluga je zajedno sa pripadajućim trenažnim programom i edukacijom dostupna svima koji nisu klijenti našeg studija već treniraju negdje drugo rekreativni ili sportski program.