Cijene seminara ne uključuju edukacione materijale i ispite. Edukacioni materijali i ispiti se plaćaju posebno.

Edukacioni materijali se plaćaju na prvi dan edukacije, kada svaki student dobije svoj edukacioni paket.

Ispit se plaća na dan polaganja.

 

LEVEL 1 seminari

INTENSIVE MAT-PLUS (IMP) 1000 EUR+PDV / 200 EUR + PDV

INTENSIVE REFORMER (IR) 1400 EUR+PDV / 280 EUR + PDV

INTENSIVE CADILLAC, CHAIR & BARRELS (ICCB) 1650 EUR+PDV / 330 EUR + PDV

INTENSIVE CADILLAC (ICAD) 800 EUR+PDV / 160 EUR + PDV

INTENSIVE CHAIR (ICHR) 500 EUR+PDV / 100 EUR + PDV

INTENSIVE BARRELS (IBRL) 350 EUR+PDV / 70 EUR + PDV

EDUKACIONI MATERIJALI ZA IMP 140 EUR

EDUKACIONI MATERIJALI ZA IR 190 EUR

GREEN BOOK* 25 EUR

*Green book je neophodan za Mat i Reformer seminar i ispit. On se kupuje samo jednom, tako da oni studenti koji su ga kupili za IMP, ne treba da ga kupuju i za IR.

 

LEVEL 2 seminari

ADVANCED MATWORK (AM) 220 EUR+PDV / 50 EUR + PDV

ADVANCED REFORMER (AR) 600 EUR+PDV / 120 EUR + PDV

ADVANCED CADILLAC, CHAIR & BARRELS (ACCB) 400 EUR+PDV / 80 EUR + PDV

EDUKACIONI MATERIJALI ZA AM 40 EUR

EDUKACIONI MATERIJALI ZA AR 140 EUR

 

Specijalizovani seminari

INJURIES AND SPECIAL POPULATIONS (ISP) 1000 EUR+PDV / 200 EUR + PDV

 

RADIONICE

Cijena po radionici: 75 EUR + PDV