PROGRESSIVE® je autorizovana filozofija i tehnologija treninga. PROGRESSIVE® prije svega podrazumijeva filozofiju treninga koja je zasnovana na neuromišićnoj logici – treniranje pokreta.

PROGRESSIVE® direktno utiče na unapređenje motoričke inteligencije, povećanje funkcionalnosti vježbanja, što znači pravilno i slobodno kretanje bez boli, uz što manji utrošak energije. Uzimajući pokret kao osnovnu trenažnu jedinicu neuromišićnog trenažnog sistema, tijelu se pristupa integrativno, maksimizujući njegove biomehaničke potencijale, te pojačavajući vezu tijela i uma. PROGRESSIVE® spaja različite trenažne pristupe u jedan, stvarajući jedinstven sistem treninga kojim se prije svega povećava mišićna jakost, snaga, izdržljivost i kondicija uz očuvanu optimalnu amplitudu pokreta određenu dinamičkom posturom vježbača.

PROGRESSIVE® osvještava pokret, učeći vježbača visoko preciznom i ekonomičnom kretanju koje podrazumijeva budnost uma, što povećava sigurnost vježbanja te ga čini optimalnim načinom rada kako u rekreaciji i kondicionoj pripremi sportista, tako i u prerehabilitaciji i postrehabilitaciji.

Edukacija trenera

Edukativni sistem PROGRESSIVE®-a koncipiran je kroz module (cjeline), od kojih svaki pokriva veliki broj kolegija i specijalizovanih radionica. Osim osnovnog modula koji čine fundamentalni sadržaji, PROGRESSIVE® obuhvata i specijalističke module. Posebnost ovog sistema je što sveobuhvatno i sistematski pokriva sve segmente trenerske struke, dajući profesionalnim trenerima sva potrebna znanja i vještine. Ujedno samu esenciju i bogatstvo PROGRESSIVE® edukacije čine praktična predavanja, vođena od strane predavača sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.

Predavački tim PROGRESSIVE® edukacijskog sistema čini tim visoko edukovanih i specijalizovanih trenera, sa kontinuiranom edukacijom, dugim trenerskim stažom na svojim područjima rada, autorima niza stručnih tekstova i naučnih radova.

Edukacija je namjenjena svim ličnim trenerima, trenerima rekreacije, kondicionim trenerima, kineziterapeutima te drugim fitnes profesionalcima.

 

Struktura PROGRESSIVE® edukativnog sistema

Modul 1: edukacija za PROGRESSIVE® Trenera rekreacije Level 1 (osnovni modul)

Modul 2: edukacija za PROGRESSIVE® Trenera rekreacije Level 2 (napredni modul)

Modul 3: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Kondicione Trenere (specijalistički modul)

Modul 4: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Kineziterapeut (specijalistički modul)

Modul 5: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Specijalistu prehrane i dodataka prehrani (specijalistički modul)