Hatha Yoga prilagođena je potrebama vrhunskih sportista i vrlo aktivnih rekreativaca.

U Body & Mind Studiju primjena Yoga vježbi uvažava periodizaciju kondicione pripreme, dok se puna pažnja poklanja prilagođenju vježbanja prije, odnosno, poslije sportskog nastupa.

U kondicionoj pripremi Yoga vježbe nalaze svoje mjesto unutar prevencionih i regeneracionih treninga. Upravo se njima djeluje na povećanje pokretljivosti, fleksibilnosti, stabilnosti i jačine.

Yoga vježbe čine niz kretnji koje jačaju i usklađuju djelovanje tijela i uma, prilikom čega se velika pažnja daje tehici disanja te usredsređenosti na pokret.

Yoga u kondicionoj pripremi je niz vježbi jačanja, istezanja i disanja te nema nikakvu vjersku ili ideološku konotaciju.

Yoga u kondicionoj pripremi sportista:

  • povoljno utiče na mišiće i zglobove, povećavajući snagu i fleksibilnost
  • produbljuje i osvještava disanje
  • pospješuje cirkulaciju i metabolizam
  • povoljno utiče na nervni i limfni sistem, sve organe i žlijezde
  • poboljšava ravnotežu
  • uravnotežuje um, povećavajući sposobnost koncentracije i vizualizacije
  • osvještava kretanje
  • opušta, regeneriše i energizuje