MindBody tehnike u kondicionoj pripremi imaju svoju primjenu u prevencijskim, obnavljajućim i prijelaznim kineziterapijskim programima. One doprinose poboljšanju mehanike disanja, mobilnosti, stabilnosti, fleksibilnosti, unutrašnje snage cijelog tijela, a posebno trupa, ravnoteže, mišićne izdržljivosti i propriocepcije. U Body & Mind Studiju posebno ih primjenjujemo u fazama čišćenja temeljnih motoričkih obrazaca te u podizanju nivoa motoričke kontrole i pismenosti. Takođe, imaju veliku primjenu u individualizovanim protokolima prevencije, u treninzima pred takmičenje, u regeneracionim treninzima, u pripremnim dijelovima kondicionih treninga te u kineziterapijskim programima pri sanaciji sportskih povreda. S obzirom na širok repertoar vježbi i specifičnosti njihovih učinaka na svakog sportistu, primjena ovih metoda u sportu, mora biti pametna i vođena od strane kondicionih trenera sa uskom specijalizacijom u ovim metodama. Ako se primjenjuju sa znanjem, ove metode će spriječiti povrede, poboljšati zdravstveni status sportiste te doprinijeti optimalnijem razvoju svih sportskih performansi.

PROGRESSIVE ® sistem inteligentno koristi sadržaje DNS-a, STOTT PILATES-a i Yoge tokom cijele sezone, što ga čini jedinstvenim sistemom kondicione pripreme u svijetu.

 

DINAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION (DNS) u kondicionoj pripremi

DNS se temelji se na neuro-razvojnim aspektima motoričke kontrole s ciljem otklanjanja različitih oblika disfunkcija i kompenzacija te uspostavljanja efikasnih obrazaca kretanja. Naime, u najranijim fazama razvoja djeteta nervni sistem kreira motorički program koji kontroliše posturu, hodanje i sveukupno kretanje. Kroz život, kao posledica djelovanja različitih sila, loše naviknutih obrazaca te drugih činilaca, ta najranija motorička razvijenost se gubi, te se povoljni obrasci kretanja zamjenjuju nepovoljnima. Sve to rezultira lošim držanjem, neekonomičnim kretanjem, smanjenim nivoom energije a na kraju i hroničnim bolovima i povredama.

Stoga DNS primjenjuje specifična kretanja koja pripadaju određenoj fazi neuro-motoričkog razvoja, kroz koje ponovo uči temeljne obrasce kretanja i povećava nivo motoričkog statusa. Na taj način se stvaraju uslovi za dalji siguran razvoj kompleksnijih motoričkih sposobnosti kao i za primjenu intenzivnijih treninga.

Osnovni fokus DNS metode je stabilizacija trupa kroz korektan mehanizam disanja uz kreiranje intra-abdominalnog pritiska. Pri tome se stvaraju uslovi za funkcionalno centriranje svih zglobova i okolnosti u kojima ekstremiteti mogu razviti svoju optimalnu i sigurnu pokretljivost.

DNS metoda obuhvata specifične dijagnostičke, terapijske i trenažne protokole namijenjene rehabilitaciji sportskih povreda, prevenciji i korekciji kretanja.

U Body & Mind Studiju, unutar kondicione pripreme, posebnu pažnju dajemo primjeni principa DNS-a u vertikalnim vježbama te sport-specifičnim kretnjama kao što su: bacanja, zamasi, skokovi, sprintevi itd.