Kondiciona priprema djece i mladih sportista područje je kondicione pripreme koje ima svoje posebnosti, ograničenja, učinke ali i opasnosti. Dobro uravnotežen kondicioni trening, optimalnog ukupnog opterećenja, povezan je sa uzrastom djeteta sportiste te potiče njegov optimalan rast i razvoj. Kondiciona priprema djece i mladih mora biti višestrana te usmjerena na tjelesni i motorički razvoj bez rizika. U radu sa djecom sportistima posebno treba obratiti pažnju na pravilno držanje, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti cijelog tijela, poboljšanje ravnoteže i propriocepcije, kvalitetu osnovne lokomocije i temeljnih kretanja, kvalitetu izvođenja različitih motoričkih zadataka te mišićno-skeletni razvoj.

S obzirom na svoj višestrani karakter, kondiciona priprema djece i mladih u sportu mora biti usmjerena na harmoničan razvoj određenih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, skladno senzitivnim fazama, a bez naglašavanja specifičnih zahtjeva sporta. Kondicioni trening djece i mladih ima za cilj podići opšti nivo njihove pripremljenosti, što je preduslov za kasniji razvoj bazičnih i specifičnih sposobnosti u nekom sportu. Takav trening se mora uskladiti sa karakteristikama biološkog i hronološkog uzrasta djece kako bi bio bez rizika. Upravo zbog toga, rad sa djecom sportistima treba biti pomno programiran i vođen od strane stručnih trenera sa visokim nivoom socijalnih vještina.

Mi vjerujemo da se sa visoko kvalitetnim i edukativnim treninzima u mladosti, koji djecu uče predanosti i angažmanu, stvaraju prave atlete u budućnosti. Stoga, ako želite pružiti svome djetetu prave temelje i pomoći mu da ostvari svoje potencijale, dovedite ga u Body & Mind Studio.